Anna Birgitta Wahlberg

Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande: En offentligrättslig undersökning [Legislation and Supervision of the Welfare of Farm and Slaughter Animals]
Author: Wahlberg, Anna Birgitta
Year of Publication: 2011
Place of Publication: Åbo
Publisher: Doctoral Thesis
ISBN: 978-952-12-26

More Information: Link (Date: 02.10.2015)