Anna Birgitta Wahlberg

Produktions- och slaktdjurs rättsliga välbefinnande [The Legal Welfare of Farm and Slaughter Animals]
Author: Wahlberg, Anna Birgitta
Year of Publication: 2008
Journal Title: JFT (Tidskrift utgiven av Jurisdika Föreningen i Finland)
Pages: 369 to 416

More Information: Link (Date: 02.10.2015)