Anna Birgitta Wahlberg

Djurskyddsövervakingen i Finland åren 1996-2010 gällande produktions- och slaktdjur. Särskilt på kompetensområdet av Länsstyrelsen i Västra Finlands län, serviceplatserna Vasa, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo [The Supervision Based on the Finnish Animal Welfare Act (247/1996) during 1996-2010. Specifically Concerning Farm and Slaughter Animals in Western Finland (the area of Vaasa, Jyväskylä, Tampere and Turku)]
Author: Wahlberg, Anna Birgitta
Year of Publication: 2010
Journal Title: JFT (Tidskrift utgiven av Jurisdika Föreningen i Finland)
Volume (Issue No.): 2010 (4)
Pages: 351 to 404

More Information: Link (Date: 02.10.2015)